ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ

     Τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για τα φυτά και τα λαχανικά
     μας. Συνήθως, δε λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση τους και αν αναπτυχθούν μεγάλοι
     πληθυσμοί στον κήπο μας, η ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν δε θα είναι
     καθόλου μικρή.
     Μπορεί να δούμε να εξαφανίζονται "εν μία νυκτί" στα φύλλα των φυτών μας,
     στις κορυφές τους αλλά και στους τρυφερούς καρπούς.
     Γι' αυτό πάντα θα πρέπει να λάμβανουμε μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
     Τα σαλιγκάρια τρέφονται με τα τρυφερά μέρη των φυτών (φύλλα, νέους
     βλαστούς) και εμφανίζονται όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας στην
     ατμόσφαιρα.