ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΑΘΑΡΙ

     Το κόκκινο σκαθάρι είναι ο σημαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών.
     Όλα τα στάδια του εντόμου (αυγό, κάμπια-προνύμφη, κουκούλι-νύμφη, ενήλικο) εξελίσσονται στο
     εσωτερικό του φοίνικα. Ένα από τα συμπτώματα είναι η καταστροφή των νεαρών φύλλων της κορυφής
     του φοίνικα και η κάμψη των παλαιών φύλλων δίνοντας στο φυτό την όψη
     ανοικτής ομπρέλας. Συνήθως οι προσβεβλημένοι φοίνικες εντοπίζονται πολύ
     μετά την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να παρατηρηθούν χαρακτηριστικά
     φαγώματα στα φύλλα πριν την κάμψη τους. Ακόμη όταν πλησιάζεις κοντά
     στον φοίνικα, τον ακούς να "βράζει". Κάνει θόρυβο σαν το μούστο
     που βράζει. Αμέσως καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό.