ΑΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ

     Είναι ανωμαλία που οφείλεται σε ανάσχεση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του φυτού
     (υποπλασία) ή σε μη κανονική αύξησή τους (ατροφία).