ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ

     Η Φυτόφθορα είναι κατά κόρρων ασθένεια εδάφους, προσβάλλει δηλαδή το ριζικό σύστημα, το λαιμό
     και προχωρεί σταδιακά προς τα πάνω στα δέντρα.
     Ως παθογόνος μύκητας εδάφους είναι πολύ ανθεκτική στις κλιματολογικές
     συνθήκες και δημιουργεί ασκοσπόρια.
     Σε περίπτωση προσβολής από Φυτόφθορα ο φλοιός του δέντρου θα αποκτήσει
     διαφορετικό χρώμα, ενώ θα είναι υδατώδης και με βαθουλώματα.
     Τα συμπτώματα θα κινούνται προς τα πάνω στο φυτό και προς τις ρίζες.