ΩΙΔΙΟ

     Ωίδιο είναι μια μυκητολογική ασθένεια που μπορεί να μολύνει μια μεγάλη ποικιλία φυτών (αμπέλι,
     τομάτα  κ.α.). Χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι ο σταχτής χρωματισμός στα φύλλα ή τους βλαστούς
     αλλά και στα υπόλοιπα στελέχη σε βαριές καταστάσεις. Όταν μάλιστα η
     κατάσταση φτάσει και γίνει χειρότερη από ποτέ η σταχτή σκόνη καλύπτει
     τα μπουμπούκια ξεραίνοντας όχι μόνο αυτά αλλά και ολόκληρα τα στελέχη.
     Αρκετά αισιόδοξο είναι το γεγονός πως ανάλογα με τον βαθμό προσβολής,
     η ασθένεια έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά πάνω στα φυτά.
     Ζεστή ατμόσφαιρα,υγρασία και σκιά καθώς και κακή κυκλοφορία του αέρα
     είναι οι ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί το Ωίδιο.