ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ

     Πρόκειται για ασθένεια προκαλούμενη από μύκητα, που δυσκολεύει την τροφοδοσία του φυλλώματος
     και των άλλων υπέργειων οργάνων με νερό και ανόργανα συστατικά.