ΑΓΡΟΤΙΔΕΣ Ή ΚΑΤΑΦΑΤΜΕ  Ή ΚΟΦΤΟΣΚΟΥΛΑ

     Οι Αγρότιδες ή Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα, συναντώνται σε πολλές καλλιέργειες π.χ. στα τεύτλα,
     στον αραβόσιτο, στην πατάτα, στον καπνό, στα ψυχανθή. Οι κάμπιες κόβουν τα νεαρά φυτάρια στον
     "λαιμό" (συνήθως επάνω από το έδαφος). Τα φύλλα στην αρχή παρουσιάζουν δυσδιάκριτα φαγώματα,
     τα οποία στη συνέχεια εξελίσσονται σε τρύπες, σχισίματα ή περιφερειακά
     φαγώματα από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα των προνυμφών.
     Οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες είναι περισσότερο αδηφάγες και συνήθως
     κατατρώγουν ολοκληρωτικά τις ρίζες και τα νεαρά φυτάρια. Στα τεύτλα και
     στις πατάτες μπορεί να ανοίξουν τρύπες. Συναντώνται κυρίως σε ελαφρά
     εδάφη. Ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνισή τους είναι ξηρός, ζεστός
     καιρός και έδαφος καλυμμένο από ζιζάνια.
     Σε υγρό έδαφος οι νεαρές κάμπιες δεν επιβιώνουν. Το έντομο έχει νυκτόβια ήθη.