ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ

     Οι ζημιές που προκαλούνται από τα μυρμήγκια είναι συνήθως έμμεσες και στην
     πραγματικότητα οφείλονται στις αφίδες, στους ψευδόκοκκους ή και σε άλλα
     έντομα των οποίων τις εκκρίσεις τα μυρμήγκια τις χρησιμοποιούν για τροφή.
     Ωστόσο μπορούν να προξενήσουν ζημίες στο ριζικό σύστημα του φυτού καθώς
     σκάβουν για να φτιάξουν την φωλιά τους.