Προϊόντα
Εταιρεία
Υπηρεσίες - Μελέτη, Σχεδιασμός
Υπηρεσίες - Κατασκευή
Υπηρεσίες - Συντήρηση
Υπηρεσίες - Ταρατσόκηποι
Υπηρεσίες - Φωτισμός
Υπηρεσίες - Υδροδημιουργίες, βραχόκηποι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η τεχνογνωσία μας σε κάθε είδους εργασία που αφορά στην κατασκευή έργων πρασίνου, παράλληλα με την
πολυετή εμπειρία μας σε μεγάλο αριθμό κατασκευών, μας έχει εξοπλίσει με τα απαραίτητα εφόδια, για να
φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε έργο και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιαστεί.
Οι κατασκευές μας περιλαμβάνουν ιδιωτικούς κήπους, ταρατσόκηπους, επαγγελματικούς και δημοσίους
χώρους, χώρους δεξιώσεων. Φυτά και κατασκευαστικά στοιχεία συνδυάζονται με τον καταλληλότερο τρόπο,
δημιουργώντας αρμονικά αποτελέσματα στο χώρο σας.
Η εταιρεία Garden's by alexis skoyrlis προσφέρει :

• Τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών κατασκευής και κόστους.
• Προϊόντα από επώνυμες και καταξιωμένες εταιρείες με εγγυημένη ποιότητα.
• Άριστη σχέση ποιότητας - τιμής.
• Κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο.
Δείτε φωτογραφίες
Μελέτη
Σχεδιασμός
Κατασκευή
Συντήρηση
Ταρατσόκηποι
Φωτισμός
Υδροδημιουργίες
Βραχόκηποι