Προϊόντα
Εταιρεία
Υπηρεσίες - Υδροδημιουργίες, βραχόκηποι
Υπηρεσίες - Φωτισμός
Υπηρεσίες - Ταρατσόκηποι
Υπηρεσίες - Συντήρηση
Υπηρεσίες - Κατασκευή
Υπηρεσίες - Μελέτη, Σχεδιασμός
ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ
Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών ώστε να λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και ως πνεύμονες πρασίνου μέσα στον
αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Οι πράσινες στέγες ή ταρατσόκηποι αποτελούν πλέον ένα σημαντικό στοιχείο της οικολογικής δόμησης, και η
κατασκευή τους προσφέρει πέρα από την όμορφη αισθητική και μια σειρά από οφέλη τόσο για το κτίριο όσο και
γενικότερα για το περιβάλλον.

Οι ταρατσόκηποί μας παρέχουν:

• Άριστη θερμομόνωση κτιρίου, υγρομόνωση και ηχομόνωση.
• Συμμετοχή στην ασφάλεια και υγεία του περιβάλλοντος.
• Αλλαγή εικόνας της πόλης, της ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων.
• Δημιουργία πρωτότυπου χώρου για στιγμές χαλάρωσης.
Δείτε φωτογραφίες
Μελέτη
Σχεδιασμός
Κατασκευή
Συντήρηση
Ταρατσόκηποι
Φωτισμός
Υδροδημιουργίες
Βραχόκηποι