Προϊόντα
Εταιρεία
Υπηρεσίες - Υδροδημιουργίες, βραχόκηποι
Υπηρεσίες - Φωτισμός
Υπηρεσίες - Ταρατσόκηποι
Υπηρεσίες - Συντήρηση
Υπηρεσίες - Κατασκευή
Υπηρεσίες - Μελέτη, Σχεδιασμός
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Κάθε έργο πρασίνου για να είναι πιο χρηστικό αλλά ταυτόχρονα και πιο εντυπωσιακό χρειάζεται τον κατάλληλο
φωτισμό.

Κατά τη διάρκεια της μέρας ο ήλιος φωτίζει όλα τα χαρακτηριστικά του χώρου σας με την ίδια ένταση γι' αυτό
και ο ανθρώπινος έλεγχος στον φυσικό φωτισμό είναι περιορισμένος.

Όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας ο φωτισμός προγραμματίζεται και σχεδιάζεται ώστε να αναδεικνύει τα
επιθυμητά στοιχεία του χώρου σας όπως ένα καθιστικό, μια σύνθεση φυτών, μια λίμνη, ένα μονοπάτι, κτλ.

Η εταιρειά Garden's by alexis skoyrlis συνεργάζεται με έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της διαμόρφωσης
και της εγκατάστασης  φωτισμού σε έργα πρασίνου.
Δείτε φωτογραφίες
Μελέτη
Σχεδιασμός
Κατασκευή
Συντήρηση
Ταρατσόκηποι
Φωτισμός
Υδροδημιουργίες
Βραχόκηποι