Προϊόντα
Εταιρεία
Υπηρεσίες - Υδροδημιουργίες, βραχόκηποι
Υπηρεσίες - Φωτισμός
Υπηρεσίες - Ταρατσόκηποι
Υπηρεσίες - Συντήρηση
Υπηρεσίες - Κατασκευή
Υπηρεσίες - Μελέτη, Σχεδιασμός
ΥΔΡΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Ένα στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία σε έναν χώρο είναι το νερό.
Η παρουσία του δημιουργεί άπειρες διακοσμητικές παρεμβάσεις που δίνουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα και
ομορφιά που πηγάζει από τη φύση.
Η εταιρεία Garden's by alexis skoyrlis αναλαμβάνει τη δημιουργία υδάτινων κατασκευών όπως λίμνες, ρυάκια,
καταρράκτες κτλ.

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΙ
Ο βραχόκηπος είναι ένα μέρος του χώρου σας που μπορεί να τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον του
επισκέπτη.
Τα υλικά, τα φυτά και η μορφή της βραχοσύνθεσης θα πρέπει να επιλεχθούν με προσοχή, καθώς στην περιοχή
ενός βραχόκηπου υπάρχει μια ιδιαίτερη συμβίωση ζωντανών οργανισμών (φυτών) με αδρανή υλικά ( πετρώματα,
χαλίκια, βότσαλα, κεραμικά), τοποθετημένα πάντα σε ισορροπία μεταξύ τους.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε φωτογραφίες
Μελέτη
Σχεδιασμός
Κατασκευή
Συντήρηση
Ταρατσόκηποι
Φωτισμός
Υδροδημιουργίες
Βραχόκηποι