Κατασκευές - συντηρήσεις κήπων στην Αθήνα - Αττική

Ο Αλέξανδρος Σκουρλής συμμετέχοντας στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής ανθέων, "κληρονόμησε" την αγάπη του για την ενασχόληση με τη γη, την οποία και εξέλιξε.

Από το 1995 δραστηριοποιείται στο χώρο της κηποτεχνίας, ανθοκομίας, κατασκευής και συντήρησης κήπων.

Το όραμα του και οι φιλοδοξίες του σε συνδυασμό με τις σπουδές και τις γνώσεις στο αντικείμενο, τον οδήγησαν στην ίδρυση το 2003 της εταιρείας Garden's by alexis skoyrlis.
Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, κηποτέχνες και κηπουρούς με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για το πράσινο.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας και η συνεργασία μας με καταξιωμένους προμηθευτές κηποτεχνικών προϊόντων, μας εφοδιάζει με την ικανότητα να παρέχουμε άριστη ποιότητα υπηρεσιών και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε πρόκληση εμφανιστεί.

Κατασκευές - συντηρήσεις κήπων στην Αθήνα - Αττική