Συντηρήσεις κήπων

Συντηρήσεις κήπων

Το ικανοποιητικό έργο πρασίνου δεν είναι μόνο αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού και κατασκευής αλλά και σωστής συντήρησης. Η συντήρηση πραγματοποιείται από συνεργείο με εξειδικευμένους γεωπόνους και κηποτέχνες, εφοδιασμένους με άρτιο εξοπλισμό.

Η συνεχής επικοινωνία μας με τον πελάτη και η εφαρμογή σταθερού προγράμματος μας βοηθάει να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε πρόκληση εμφανιστεί.

Η εταιρεία Garden΄s by alexis skoyrlis δεσμεύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό συντήρησης του έργου πρασίνου, το πλήθος των εργασιών που πρέπει να εφαρμοστούν και φυσικά την ευρωστία του.

Η συντήρηση του έργου πρασίνου περιλαμβάνει:

  • Κοπή, ξάρισμα και αερισμός του χλοοτάπητα.
  • Κλάδεμα των φυτών ανά εποχή και ανάλογα με τις ανάγκες τους.
  • Ξεχορτάριασμα του κήπου.
  • Φύτευση εποχιακών φυτών.
  • Έλεγχος και προγραμματισμός αυτομάτου ποτίσματος ανά εποχή.
  • Αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών και του χλοοτάπητα με βιολογικά σκευάσματα.
  • Προληπτική και επεμβατική λίπανση των φυτών και του χλοοτάπητα.
  • Εμπλουτισμός του χώματος με κατάλληλες οργανικές ουσίες.
  • Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.