Μελέτες-σχέδια κήπων

Μελέτες-σχέδια κήπων

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου πρασίνου είναι η σύνταξη αρχιτεκτονικής - κηποτεχνικής μελέτης.
Οι βασικοί στόχοι της μελέτης είναι:

  • Η καλύτερη αντίληψη του εκάστοτε πελάτη της μελλοντικής εικόνας του χώρου.
  • Η αποφυγή των κατασκευαστικών λαθών.
  • Η επίτευξη της αρμονικότερης και ιδανικότερης διαρρύθμισης του χώρου σας.

Η εταιρεία μας αρχικά συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον εκάστοτε πελάτη που αφορούν το στυλ, τη λειτουργία, το σκοπό και τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος στο έργο πρασίνου.
Ακολούθως η εταιρεία πραγματοποιεί τα σχέδια είτε σε απλές κατόψεις είτε σε 3D μορφή από έμπειρους και ικανούςαρχιτέκτονες τοπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας αλλά και με σεβασμό πάντοτε προς το περιβάλλον.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη μας αποτελείται από:

  • Απλή κάτοψη του χώρου
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου
  • Παρουσίαση σε μορφή βίντεο
  • Μελέτη σχεδίου φύτευσης
  • Μελέτη αυτόματου ποτίσματος
  • Μελέτη φωτισμού
  • Παρουσίαση υλικών που θα χρησιμοποιηθούν